Sắp bị đưa vào lò mổ, bò cái mang thai quỳ gối 'xin tha chết', hành động khi được cứu khiến hàng trăm người chứng kiến sững sờ

Theo lời nhân chứng, con bò cái có thể cảm nhận được việc mình sắp bị dắt tới lò mổ nên trên đường đi nó đã quỳ gối xuống như cầu xin. Thậm chí, bò cái liên tục kêu gào và không đứng lên để di chuyển.
Đời Sống 11:31 17/10/2021

Thư Trang (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm