Rắn hổ mang đi săn bất chấp đối thủ nên phải trả giá bằng cả mạng sống vì bị cầy mangut xơi tái

Con rắn hổ mang này có ý định vào hang cầy mangut để săn con non, nào ngờ bị cả đàn cầy đánh úp và phải trả giá bằng cả mạng sống.
Đời Sống 06:55 26/10/2021

Theo Từ Vy (T/H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm