Rắn hổ chúa kịch độc bỏ mạng nơi 'chiến trường' khi dám xâm phạm lãnh thổ của cầy Mangut

Liều lĩnh mò vào hang cầy mangut để săn mồi, con rắn hổ mang phun nọc Mozambique đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Khi dám xâm phạm vào lãnh thổ của một kẻ khát máu như cầy mangut.
Đời Sống 10:00 26/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm