Người đàn ông dùng tay không bắt rắn hổ mang chúa đang bò xuống dưới suối, sau một hồi vật lộn rắn khủng đã bị khuất phục

Khi người đàn ông này đến nơi, con rắn đã bò xuống dưới suối. Vì vậy anh ta buộc phải lội xuống nước và tìm cách bắt con vật. Ngay sau đó, người đàn ông cầm lấy đuôi con rắn khổng lồ và kéo nó lên bờ. Sau một hồi vật lộn, rắn khủng đã bị khuất phục.
Đời Sống 23:01 10/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm