Nằm yên trên lá bông súng chờ cơ hội, vị chúa nọc độc MAY MẮN tóm gọn con mồi chỉ trong tích tắt

Nó không dám động đậy cho đến khi thấy con cá bơi ngang qua.
Đời Sống 08:59 28/01/2022

Theo Mỹ Mỹ (T.H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm