Mưa đá: Lý do tại sao lại có hiện tượng thời tiết nguy hiểm này?

Bạn đã từng thắc mắc vì sao lại xuất hiện mưa đá và nguyên nhân đằng sau là gì chưa? Mỗi khi nó xuất hiện có thể gây phá hủy cây cối thậm chí các ngôi nhà có thể bị ảnh hưởng nặng.
Đời Sống 06:00 21/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm