‘MỘT PHÁT ĂN NGAY’, bị rồng komodo cắn vào chân NAI GIÀ tìm đủ mọi cách để thoát thân nhưng đều vô nghĩa

Nó cố gắng chạy khỏi kẻ ăn thịt nhưng có vẻ nọc độc của rồng komodo đã ngấm sâu vào người khiến nó không còn sức để thoát thân.
Đời Sống 08:56 28/01/2022

Theo Hải Phong (TH)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm