Khoảnh khắc có 1-0-2 khi bắt gặp 'CHÚA TỂ BẦU TRỜI' chịu đấm ăn xôi nhịn nhục để trộm ấu trùng ong

Một con đại bàng tiến đến tổ ong và từ từ thưởng thức lớp mật vàng cùng những ấu trùng ong con béo ngậy. Để có bữa ăn ngon, nó đã nhịn nhục để cho đàn ong đốt.
Đời Sống 07:15 14/10/2021

Theo Từ Vy (T/H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm