Đóng giả làm khách du lịch để đi ăn trộm, thanh niên gặp đúng y cao thủ thiếu lâm và cái kết đắng ngắt

Một nam thanh niên đã đóng giả khách du lịch để đột nhập vào trong phòng tắm hơi và sau đó lợi dụng sơ hở của mọi người để lấy cắp những đồ có giá trị.
Đời Sống 07:30 02/12/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm