Đang mải miết ăn cỏ, hươu sao không biết rằng nó đang bị ‘QUÁI VẬT KHÔNG CHÂN’ đã để mắt tới

Con hươu 'số đỏ' nên đã thoát nạn một cách thần kỳ.
Đời Sống 20:46 15/09/2021

Hạ An (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm