Đang đi tìm thức ăn thì gặp ngay ‘KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG’ thằn lằn cổ diềm liền cong đuôi bỏ chạy

Nó cố tình đánh lừa kẻ thù nhưng không thành công nên liền tìm cách chạy trốn.
Đời Sống 11:36 15/01/2022

Thảo Nghi (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm