Cần thủ ‘ĐỔ MỒ HÔI HỘT’ trong cuộc chiến với ‘THỦY QUÁI’ có cân nặng hơn 250 ký

Anh chàng phải mất gần 90 phút mới có thể kéo được con cá lên khỏi mặt nước.
Đời Sống 08:54 28/01/2022

Theo An An (TH)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm