Từ ngày 22 - 23/10 thời trang KimMay giảm giá 20%

Mặc dù ngày Phụ nữ Việt Nam thời trang KimMay áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá 20% cho tất cả khách hàng.

Chi tiết chương trình:

- Ưu đãi 10% trên nguyên giá cho KH mua từ 02 sản phẩm trở lên

- Ưu đãi 20% trên nguyên giá cho KH mua từ 05 sản phẩm trở lên sẽ nhận được

Thời gian khuyến mãi

22/10/2016 - 23/10/2016

Điều kiện tham dự 

Tất cả khách hàng mua sản phẩm của thời trang KimMay

Liên hệ khuyến mãi

Thời trang KimMay

Thúy Ngọc
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Thông tin doanh nghiệp
loading...