Tử chiến mèo nhà, rắn hổ mang chúa liên tục ra đòn hiểm nhưng nhận ngay cái kết thảm khốc

Hình ảnh ghi lại cho thấy sau màn tử chiến vô cùng căng thẳng giữa mèo nhà với một con rắn hổ mang chúa…. cuối cùng, con rắn hổ mang chúa đã phải nhận một cái kết thảm khốc.
Video 05:01 27/02/2024

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm