Trận chiến đấu sinh tử giữa rắn độc và cầy mangut: Liệu "bé Na" có phải vẫy tay chào thua trước sự bất cần của đối thủ

Cầy mangut, giống như nhiều loài săn rắn khác, sẽ cố cắn vào con rắn độc từ phía sau đầu.
Video 10:59 29/04/2024

QT (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm