Thì ra sư phụ của Quách Tĩnh là tướng kỵ binh vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc, nhân vật anh hùng có thật quá đỉnh!

Quách Tĩnh là nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng “Anh hùng xạ điêu” đồng thời cũng là nhân vật phụ trong tác phẩm "Thần điêu hiệp lữ" của nhà văn Kim Dung.
Video 20:52 19/05/2022

Ngọc Hân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm