Thấy sư tử con bị đàn linh cẩu bao vây, sư tử mẹ vội thả con mồi vừa cướp được từ báo hoa mai và nhảy xuống cứu

Tình mẫu tử của sư tử đã cứu nguy tính mạng của sư tử con trong nháy mắt.
Video 15:41 12/04/2024

QT (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm