Nhìn kền kền lớn nhất châu Phi hung dữ rỉa xác thối bằng chiếc mỏ xác nhọn, chúa tể sơn lâm phải dè chừng tránh sang một bên

Hình ảnh ghi lại cho thấy loại kền kền lớn nhất châu Phi lappet-faced có kích thước lớn. Chúng khoanh tròn quanh xác của một con voi trong sư tử đực có mặt ở đây phải dè chừng tránh sang một bên.
Video 08:30 27/02/2024

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm