Giải cứu 'bất thành' cá nhà táng mắc cạn trên đảo Java

Cá nhà táng trưởng thành dài 17 m.
Video 15:12 04/08/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm