Đang trình diễn tại một rạp xiếc, huấn luyện viên vị hổ lao tới tấn công hung hãn cắn vào cổ và định tha đi

Con hổ dùng những chiếc răng sắc nhọn cắn người huấn luyện tên Ivan Orfei tại một chương trình biểu diễn ở Lecce, Italia.
Video 07:46 16/01/2023

Hoa Quỳnh Anh (T/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm