Clip ý ngĩa: Không cẩn thận cừu mẹ bị trượt chân ngã xuống ao và được giải cứu kịp thời

Nhờ cừu con la nên cừu mẹ mới được cứu giúp.
Video 08:15 23/06/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm