Clip động vật: Ngỡ ngàng Hổ mẹ chăm sóc đàn Hổ con cực khéo

Hổ mẹ đã rất khéo léo khi chơi đùa và chăm sóc cho đàn hổ con khiến người xem ngỡ ngàng.
Video 11:02 07/07/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm