Chú ngựa may mắn được giải cứu khỏi vũng lầy vì cách thức đặc biệt

Thấy chú ngựa sa lầy, nhóm du khách đã dùng dây buộc vào hai chân trước của chú ngựa để lôi lên rồi kéo bằng xe ra xa.
Video 20:50 21/09/2022

Tú Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm