Chú chó năn nỉ xin chủ được đi chơi, đến lúc trở về thì nhận một cái kết không thể hài hước hơn

Xin chủ được đi chơi đàn đúm với bạn bè, khi trở về còn báo nhà thêm.
Video 16:14 04/08/2023

Shin (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm