Chờ thủy triều rút, anh ngư dân tay không ra biển vớt cá nhìn thành quả mới thấy thiên nhiên hào phóng

Lợi dụng thủy triều lên xuống, anh ngư dân này đã có có được một mẻ cá và lươn biển đầy ắp.
Video 07:00 06/08/2021

Virgo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm