Chỉ thoáng chốc sơ hở TRÂU RỪNG đã bị sư tử đực đã quật ngã và đoạt mạng trong "chớp mắt"

Video sư tử đực đoạt mạng trâu rừng trong 'chớp mắt'...
Video 11:02 29/04/2024

QT (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm