Chạm mặt khắc tinh, rắn hổ mang chúa bỏ chạy trối chết khi bị cầy mangut cắn vỡ mồm không thương tiếc

Hình ảnh ghi lại cho thấy trận chiến kinh hoàng giữa cầy mangut và rắn hổ mang. Đặc biệt sau khi bị đối thủ cắn vỡ mồm, rắn hổ mang chúa đã bỏ chạy trối chết.
Video 17:02 26/02/2024

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm