Cậy mạnh tấn công trâu con yếu ớt giữa trưa nắng cháy, bầy sư tử nhận cái kết đắng!

Khi bị sư tử tấn công, đàn trâu rừng ở Tanzania bỏ chạy tán loạn. Một con trâu con bị tụt lại phía sau và mẹ nó không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Trâu con vốn là con mồi mà đàn sư tử thực sự nhắm đến. Không bỏ qua cơ hội hiếm có này, đàn sư tử lập tức bao vây mẹ con trâu rừng.
Video 23:19 01/08/2023
Xem thêm