Camera ghi lại toàn bộ quá trình tằm nhả tơ và tạo kén

Những thước phim quá đẹp.
Video 08:47 29/09/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm