Đụng độ cầy mangut, "bé na" cực độc lại thua đau trước pha ra đòn như vũ bão

Mặc dù có khả năng "kháng độc" cao, tuy nhiên điều đó không có nghĩa cầy mangut có thể xem nhẹ sức mạnh của rắn hổ mang.
Video 09:25 28/04/2024

QT (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm