Bị đàn sư tử THẬP DIỆN MAI PHỤC, hà mã tung 7749 chiêu "xử đẹp" đối thủ tạo nên trận chiến... long trời lở đất

Vũ khí của sinh vật này nằm ở sức mạnh "long trời lở đất" cùng với hàm răng và bộ ngà lớn dùng để chống lại các mối đe dọa, kể cả con người.
Video 07:35 29/04/2024

QT (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm