Bất ngờ với việc rắn có thể cắn và tiêm nọc độc dù đầu nó đã đứt lìa khỏi thân

Đoạn video tiết lộ lý do vì sao con rắn có thể cắn và tiêm nọc độc ngay cả khi đầu nó đứt lìa khỏi thân.
Video 16:30 01/08/2023

Đ.T.T (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm