Bạn có tò mò sức mạnh của Việt Nam trong mắt người nước ngoài như thế nào không?

Những năm qua, Việt Nam đã rất nỗ lực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chủ động thích ứng, hòa vào dòng chảy văn minh nhân loại.
Video 00:46 25/01/2022

Quỳnh Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm