' Chiếc nhẫn có nhiều kim cương kỷ lục' ước gì mình có một cái như vậy nhỉ

Chiếc nhẫn này có nhiều kim cương hơn một cửa hàng trang sức bình thường
Video 18:03 24/05/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm