Nguồn gốc những câu nói Viral hot trend của giới trẻ 'Hải, quay xe, 'Xin vĩnh biệt cụ', 'Bạn nam phải chiều em chứ'

Bạn có biết nguồn gốc những câu nói Viral hot trend của giới trẻ 'Hải, quay xe, 'Xin vĩnh biệt cụ', 'Bạn nam phải chiều em chứ' trong năm vừa qua, hãy xem ngay nhé
Hài Hước 20:42 11/01/2022

Hà My (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm