Chuột bất ngờ lao thẳng vào miệng mèo, 'tiểu hổ' ngồi không cũng được bữa no nê

Con chuột từ đâu chạy thẳng tới chỗ con mèo để nộp mạng, kẻ đi săn ngồi không cũng được hưởng lợi
Hài Hước 16:16 15/10/2021

Virgo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm