Bảo không biết nói tiếng Việt nhưng anh Tây lại trả lời bằng tiếng Việt nhoay nhoáy, xem mà chỉ biết ôm bụng cười

Bị hỏi có biết nói tiếng Việt không, anh Tây nói không nhưng lại trả lời bằng tiếng Việt siêu giỏi.
Hài Hước 20:56 13/01/2022

Hà My (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm