Uống nước bên hồ nhưng thiếu quan sát, linh dương nhận ngay kết đắng vì bị trăn khủng tấn công nhanh như chớp

Chỉ trong tích tắc con trăn khủng đã tóm gọn được con linh dương mất cảnh giác khi uống nước bên hồ. Nhanh chóng nó quấn chặt và nuốt chửng con mồi.
Đời Sống 06:33 19/10/2021

Theo Miên Tử (T/H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm