Thả câu bắt ‘thủy quái’ nhóm thanh niên hoảng hồn khi bắt phải loài cá có hàm răng dài sắc nhọn

Dựng cần chưa được 30 phút nhóm thanh niên đã bắt được cả bầy cá lạ.
Đời Sống 1 ngày 13 giờ 26 phút trước

Tinh Nghi (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm