Sư tử tức ‘điên người’ khi bị linh dương cho ăn ‘QUẢ LỪA’, lần đầu tiên ‘lãnh chúa vùng đồng cỏ’ bị chơi khăm thế này

Nhờ sự thông minh của mình, linh dương đã thoát khỏi 'án tử' khi gặp phải sư tử già đời.
Đời Sống 16:29 26/09/2021

Thiên Khuê (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm