Sống trong rừng nên thiếu thức ăn trầm trọng, rồng komodo quyết ‘LIỀU MẠNG’ xuống biển bắt sinh vật này để làm mồi

Đây là loài động vật 'khát máu' nó có thể giết chết bất cứ con mồi nào nếu như muốn.
Đời Sống 09:00 28/01/2022

Theo Giai Giai (T.H)/Phụ Nữ Sức Khỏe

Xem thêm