‘SỞN GAI ỐC’ cảnh tượng rắn hổ bạch tạng cùng ‘đại chiến’ với 3 hổ mang chúa, trận chiến 3 chọi 1 kẻ nào sẽ giành phần thắng?

Cuối cùng, những con rắn hổ mang chúa bỏ đi trước trong khi con rắn hổ mang bạch tạng phải nằm lại một lúc mới tỉnh.
Đời Sống 09:22 07/10/2021

Thiên Khuê (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm