Rết khổng lồ Amazon dài gần cả mét, tung cú đớp đau đớn, chỉ mất 1 phút để nhai sống con chuột

Loài rết khổng lồ tại rừng nhiệt đới Amazon có chiều dài khoảng 30cm. Nó là nỗi khiếp sợ của tất cả các loài động vật kể cả các loài rắn độc.
Đời Sống 06:03 19/09/2021

Virgo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm