Rắn vua 'đói quá hoá rồ', tự ăn thịt chính mình và lý do khiến nhiều người 'mắt tròn mắt dẹt'

Bởi vì nhầm lẫn đuôi mình là con mồi, con rắn vua đã tự nuốt chửng cơ thể của mình. Sự nhầm lẫn tai hại này có thể xuất phát từ thói quen nuốt chửng đồng loại của chúng.
Đời Sống 12:00 19/10/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm