Rắn dọc dưa tung cú đớp 'nhanh như chớp' khiến cú mèo trở tay không kịp

Con cú mèo đã bị con rắn mổ vào mặt và sau đó quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể khiến nó không thể thoát được. Cuối cùng cuộc chiến đã được một người dân phát hiện và giúp gỡ con rắn ra khỏi cú mèo, cả hai sau đó đều được thả ra tự nhiên.
Đời Sống 22:00 18/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm