Quả trứng khổng lồ cao 5m có thể tự dịch chuyển

Quả trứng này không chỉ là tác phẩm điêu khắc đẹp mà còn có chức năng tuyệt vời.
Đời Sống 17:04 17/09/2021

Virgo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm