Ngang nhiên kiếm chuyện với ‘KẺ BỐ ĐỜI’ rắn chuột đành bỏ mạng nơi ‘đất khách'

Con rắn nhanh chóng bị lửng mật nhai đầu khi nó 'giáp lá cà' với đối thủ.
Đời Sống 16:34 26/09/2021

Thảo Nghi (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm