Nai đực mải mê kiếm ăn không chịu quan sát xung quanh đã bị 'bóng đen' đang ẩn nấp trong bụi cỏ bay ra 'ĐOẠT MẠNG'

Cái giá quá đắt cho con nai đực này khi mải mê kiếm ăn là cả mạng sống của mình. Chỉ trong tích tắc, con nai đã bị báo hoa mai đoạt mạng không thương tiếc.
Đời Sống 10:11 22/09/2021

Ánh Xuân (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm