'Mắt chữ A - miệng chữ O' với những tác phẩm nghệ thuật có thể chuyển động như các loài động vật

Strandbeesten là những tác phẩm nghệ thuật có thể chuyển động, được tạo ra bởi nhà vật lý - nghệ sĩ Theo Janson. Tác phẩm được làm từ ống, gỗ, chai và dây buộc zip. Sau khi đoạn video được đăng tải đã khiến nhiều người phải nể phục về tài nghệ của nghệ sĩ Janson.
Đời Sống 00:30 09/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm