Lý do khiến Virus gây dịch bệnh Covid-19 xuất hiện nhiều biến thể mới nguy hiểm hơn

Quá trình nhân lên của virus sẽ xuất hiện các đột biến, những đột biến nà có thể tạo thành chủng virus mới và nguy hiểm hơn chủng virus ban đầu.
Đời Sống 22:17 15/09/2021

Virgo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm